Bouwtechnische keuring

Overweeg je de aankoop van een bestaande woning? Dan adviseren wij je om de woning door een onafhankelijke bouwtechnisch inspecteur te laten keuren. Dan weet je waar je aan toe bent.

Wat houdt een bouwkundige keuring precies in?
Bij een bouwkundige inspectie krijg je op hoofdlijnen een beeld van de bouwkundige staat van een woning. En daarnaast vaak ook een inzage in de kosten om de woning weer in goede staat te brengen. Het is verstandig om bij een (oudere) woning altijd een bouwkundige keuring te laten uitvoeren.

Verborgen gebreken, zoals lekkages, houtworm of achterstallig onderhoud komen dan aan het licht. De bouwkundig inspecteur richt zich op de binnen- en buitenzijde van de woning. Daarnaast let de inspecteur op zaken als trapleuningen, de elektriciteit en de staat van de badkamer en de keuken. Ook de al dan niet aanwezige kruipruimte, de funderingen, de leidingen en het riool: ze komen allemaal aan bod bij een bouwkundig onderzoek.

Voor deze bouwkundige keuring werken wij samen met Perfectkeur, een deskundige partner welke snel en deskundig de woning inspecteert en een rapport opmaakt over de bevindingen.


De prijs voor een bouwkundige keuring bedraagt € 499,-- incl. BTW voor woningen tot 800 m³.

Neem contact op Even bellen